Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Oct 22, 2019

I dagens avsnitt bland annat: Regeringen presenterar lagrådsremiss om hemlig dataavläsning, 80% av Sveriges kommuner stämmer Migrationsverket, Paradox Interactive tillkännager Crusader Kings 3, problemen med offentliga upphandlingar, Brexit samt kollektivtrafikskravaller i Chile

https://radio.bubb.la/tisdag-22-oktober-2019/