Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Dec 27, 2016

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat kapat flygplan från Libyen landar på Malta, 30 kilo uran hittat i ventilationssystem på kärnbränslefabrik i Västerås, Dan Korn om svenskhet och jultraditioners ursprung samt Anders Björnsson om samhällselitens dekadens bryter upp samhällskontraktet. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-2712/