Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Oct 27, 2020

I dagens avsnitt bland annat: Ringhals 1 kopplas bort från elnätet vid årsskiftet, Liam allt populärare pojknamn i västvärlden, kimchi-kris i Sydkorea efter lång monsun och tre tyfoner, Wikipedia censurerar redaktörer som uttrycker motstånd mot samkönade äktenskap, Muhammedkarikatyrerna lika stötande för muslimer som barnpornografi är för oss enligt tidskriften Kvartal, kraftfulla franska reaktioner på islamistiskt terrormord, tankar om den sista presidentvalsdebatten mellan Donald Trump och Joe Biden samt explosion av rykten kring Hunter Bidens degenererade beteenden

https://radio.bubb.la/tisdag-27-oktober-2020/

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Ringhals 1 har börjat sin “coast down”, att reaktoreffekten sakta sjunker i takt med energin i kärnbränslet minskar, beräknas kopplas bort helt från elnätet på nyårsafton

Liam allt populärare pojknamn i västvärlden, fler döps till Liam i Tyskland, Spanien, Sverige, Belgien och Schweiz än i ursprungslandet Irland, Liam Gallagher, Liam Neeson och Liam Hemsworth antas ha bidragit till namnets popularitet

Sydkorea står inför en kimchi-kris efter att kålpriset rusat med 60% i år, en onormalt lång monsun mellan juni och augusti följd av tre tyfoner i augusti och september förstörde kålfält som behövs för att göra kimchi

Wikipedia beslutar att redaktörer i sina presentationsrutor av sig själva inte längre får informera om att de är motståndare till samkönade äktenskap, anses strida mot regler som förbjuder politiskt och aktivistiskt material, stöd för samkönade äktenskap får fortfarande uttryckas

Jörgen Huitfeldt: Muhammedkarikatyrerna lika stötande för muslimer som barnpornografi och djurplågeri är för oss, borde fortsatt vara lagliga men publicering olämpligt med tanke på vilket våld det tenderar att leda till

Flod av rykten om Hunter Bidens degenererade leverne samt andra medlemmar av familjen Biden