Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jul 13, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att mässlingen dödar 35 runt om i Europa, protester mot USA:s första satanistiska minnesmärke, snart lagligt i Texas att bära svärd och andra längre blankvapen samt Gaza bortom obeboeligt efter tio års Hamas-styre. http://radio.bubb.la/2017-07-13/