Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jan 18, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Paul Krugman kniper förstaplatsen i 2017 Fake News Awards, ETC konkursmässigt luftslott samt vad matkulturen säger om ett folks historia och öde. http://radio.bubb.la/2018-01-18/