Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jul 20, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Trumps flygbombningar dödar fler civila än Obamas i Irak och Syrien, allt vanligare att caféägare minimerar skatteutgifter, Rysslandsstödda ukrainska separatister utlyser staten Lillryssland samt extrainsatt crowdfunding av CoraxConf. http://radio.bubb.la/2017-07-20/