Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Mar 22, 2019

I detta temaavsnitt diskuteras terrorattentatet i Christchurch, inklusive händelseförlopp, bakgrund, reaktioner och framtidsutsikter.