Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Feb 23, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat sju planeter upptäckta runt dvärgstjärna 39 ljusår från jorden, hemundervisande familj på Öland tvingas betala vite på grund av hemundervisning, Milo Yiannopoulos lämnar Breitbart efter kritikstorm mot uttalanden om attraktion till könsmogna 13-åringar samt Marrhew Reece om Jeffrey Tuckers obscena uttalanden mot Richard Spencer. http://radio.bubb.la/2017-02-23/