Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Nov 23, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Judith Butler motsätter sig att hennes forskning påtvingas kurs på Lunds universitet, kulturetablissemanget en flock zebror samt George Orwell kraftigt överskattad författare. http://radio.bubb.la/2017-11-23/