Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


May 25, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat Dutertes statsbesök i Ryssland, Erik Svansbo om moderna teknikens betydelse för smala kulturyttringar som traditionell folkmusik, Kerry McDonald om skolans negativa inverkan på barns psykiska hälsa samt protester i Havanna mot fängslandet av kubanska libertarianer. http://radio.bubb.la/2017-05-25/