Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Nov 30, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Macron och Obama reser i Trumps fotspår, Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot Boris Benulic i Kraft & Kultur-målet samt Fredrik Reinfeldt jämför Sveriges migrationspolitik med att skaffa barn. http://radio.bubb.la/2017-11-30/