Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jan 7, 2021

I detta avsnitt diskuteras stormningen av Kapitolium som ägde rum igår, den 6 januari, inklusive händelseförloppet, mediala reaktioner, hur händelsen kan tolkas och sättas i ett historiskt sammanhang samt vilka konsekvenser den kommer att få

https://radio.bubb.la/torsdag-7-januari-2021/